Vides sanācijas darbi

SIA “Ekovalis Latvija” speciālisti ir ar vairāku gadu pieredzi vides sanācijas darbu veikšanā. Ir realizēti vairāki lieli vides sanācijas projekti Latvijā un Baltijā.

Piedāvājam:

  • Bīstamo atkritumu savākšana un transportēšana: savācam, utilizējam un transportējam dažādus naftas atkritumproduktus – mazutu, naftas separēšanas atkritumproduktus, kravas un degvielas tilpņu šķidrumus, ķīmiju, emulsijas u.c., kā arī piesārņoto grunti. Tāpat savācam un utilizējam smērvielas un dzesēšanas šķidrumus, eļļas un to filtrus;
  • Grunts un gruntsūdens sanācija: pielietojam dažādas ķīmiskās, mehāniskās un mikrobioloģiskās metodes piesārņotās grunts sanācijai. Veicam peldošo naftas produktu atsūknēšanu, ķīmisko un mikrobioloģisko attīrīšanu. Tāpat arī iespējams veikt slēgtu un atklātu ūdenstilpņu sanāciju;
  • Konsultācijas: sniedzam konsultācijas par efektīvākajām un mūsdienīgākajām vides sanācijas tehnoloģijām, kā arī par rūpniecisko avāriju seku likvidēšanas darbiem.