Bīstamo atkritumu savākšana

SIA “Ekovalis Latvija” speciālisti ir ar vairāku gadu pieredzi bīstamo atkritumu savākšanā un apsaimniekošanā. Ir realizēti vairāki lieli projekti Latvijā un Baltijā bīstamo atkritumu savākšanā.

Piedāvājam:

 • bīstamās vielas saturošas augsnes un akmeņu savākšanu un utilizāciju;
 • absorbentu savākšanu un utilizāciju;
 • filtru materiālu, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām, savākšanu un utilizāciju;
 • septisko tvertņu dūņu savākšanu un utilizāciju;
 • kanalizācijas sistēmu atkritumu savākšanu un utilizāciju;
 • azbestu saturošu izolācijas materiālu savākšanu un utilizāciju;
 • šķīdinātāju un šķīdinātāju maisījumu savākšanu un utilizāciju;
 • naftas produktu saturošu atkritumu savākšanu un utilizāciju;
 • eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produktu savākšanu un utilizāciju;
 • bīstamās vielas saturošu tipogrāfijas krāsu atkritumu savākšanu un utilizāciju;
 • citu atkritumu, kuri satur bīstamās vielas, savākšanu un utilizāciju.